Mateřská škola "Motýlek" p.o.     Broumovská 840/7, 460 01 Liberec 6      IČ:72743221
ID datové schránky: hbxku6d      e-mail: ms.motylek@volny.cz     tel: 485 101 827    mob: 731 411 517, 602 364 068

A+ R A-

Prázdninový provoz 2024

Vážení rodiče, od 1.7. do 31.8. je v naší MŠ prázdninový provoz.

V provozu je pouze pavilon Zeleňásků (i pro děti z Modrásku) a Žluťásků (i pro děti z Bělásku).

Pavilon Modrásků a Bělásků je po dobu prázdnin uzavřen

Platba školného a stravného za prázdninové měsíce roku 2024

Červenec: 9 dnů školné 352,-Kč, stravné 432,-Kč, stravné pro děti s odkladem školní docházky činí 450,- Kč

Tj. celkem 784,- Kč, předškoláci celkem 432,- Kč,  děti s odkladem školní docházky celkem 450,- Kč.

Srpen: 10 dnů školné 391,-Kč, stravné 480,-Kč, stravné pro děti s odkladem školní docházky činí 480,- Kč

Tj. celkem 871,- Kč, předškoláci celkem 480,- Kč,  děti s odkladem školní docházky celkem 500,- Kč.

Platbu doporučujeme zaplatit jednorázově s celou částkou za oba měsíce.

Umístění dítěte v MŠ Motýlek

Vážení rodiče, pokud máte zájem o umístění dítěte v MŠ Motýlek, je postup následující:

1. v době od 15. 4. do 8. 5. 2024 na portále https://zapisyms.liberec.cz/ vygenerujte Žádost o přijetí, je zde podrobný postup. Žádost musí být potvrzena dětským lékařem. Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025 se týká dětí narozených od 1. 9. 2018 do 31.8. 2019. Jestliže nemáte přístup k internetu, můžete se na vygenerování žádosti domluvit v mateřské škole. Předem se objednejte na telefon 602364068.

2. sběr žádostí - zápis - 9. května 2024 

  • Osobní doručení do MŠ – v termínu 9. 05. 2024 v čase 8:15 – 11:00 a 12:00 – 15:30 (osobní doručení MŠ preferuje) – doporučujeme si rezervovat čas zápisu
  • Do poštovní schránky MŠ
  • Datovou schránkou
  • Poštou

S sebou: žádost, občanský průkaz zákonného zástupce, kartičku pojištěnce dítěte, rodný list dítěte, originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování

  1. V souladu s ustanovením § 36 zákona  č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 13.5.2024 od 8:00 do 10:00 hodinv budově mateřské školy.
  2. od 17. 5. 2024 vyhodnocení žádostí - po přihlášení na webovém portálu můžete sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.
  3. od 17. 5. 2024 v případě přijetí budete kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti: telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem. Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podal žádost o přijetí, dostavte se prosím na vyzvání do mateřské školy, kterou pro předškolní vzdělávání dítěte preferujete. Vezměte s sebou originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, které bude součásti spisu, a vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které bude součástí identifikační karty dítěte.
  4. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy do 31.5. 2024.
  5. Do 9.6.2024 obdržíte rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Po 9. 5. 2024 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

Rekonstrukce schodů k zelenému pavilonu

Po dobu rekonstrukce schodů k Zelenému pavilonu budou děti přicházet přes hospodářku školy a odcházet přes spojovací chodbu.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.