Mateřská škola "Motýlek" p.o.     Broumovská 840/7, 460 01 Liberec 6      IČ:72743221
ID datové schránky: hbxku6d      e-mail: ms.motylek@volny.cz     tel: 485 101 827    mob: 731 411 517, 602 364 068

A+ R A-

Nabídka kroužků a aktivit pro děti pro školní rok 2023/24 od 2.10. 2022

  • - věda nás baví – pondělí 14,00 – 14,45 hod. – viz. www.vedanasbavi.cz, pouze pro předškoláky
  • - angličtina pro děti (20,- Kč lekce), pouze pro předškoláky – úterý odpoledne 13,30-14,00 hod.
  • - Maxík – grafomotorický kroužek pro předškoláky (20,- Kč lekce) středa odpoledne 13,30-14,00 hod.
  • - taneční kurz pro děti od 3 let – čtvrtek odpoledne 14,30 – 15,30 hod.

Zájem hlaste ve třídách do 30.9. 2023!!!

Zápis k předškolnímu vzdělávání – zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny – školní rok 2023/2024

Termín a místo zápisu – podání žádosti o přijetí:

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze podat dne 8.6.2023 v Mateřské škole „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7 a to od 9,00 – 11,00 hodin.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává rodič, prarodič, zletilý sourozenec, osoba, která má dítě svěřené do péče, obecný opatrovník určený soudem nebo ústavní zařízení, do kterého je dítě svěřeno.

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je nutné doložit:

  • k nahlédnutí originál (nikoli kopii) dokladu totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce, včetně víza
  • prokazatelné doložení místa pobytu dítěte
  • potvrzení českého praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 v termínu zvláštního zápisu dle zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 67/2022 Sb. Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Zvláštní zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Kritéria zápisu:

  • Vízum pro cizince s dočasnou ochranou k pobytu
  • Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené mateřské školy, kdy pro všechny mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec je stanoven jediný školský obvod.
  • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky narozené do 31. 8. 2018 nebo dítě s odkladem povinné školní docházky narozené do 31. 8. 2017 a dříve.

Bc. Martina Suchomelová

ředitelka školy

Žádost o přijetí

Příloha žádosti včetně potvrzení lékaře

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.