Mateřská škola "Motýlek" p.o.     Broumovská 840/7, 460 01 Liberec 6      IČ:72743221
ID datové schránky: hbxku6d      e-mail: ms.motylek@volny.cz     tel: 485 101 827    mob: 731 411 517, 602 364 068

A+ R A-

Informace k provozu mateřské školy určené k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Na základě rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje bude naše MŠ vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 7 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

 zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 zaměstnanci obecní policie,

 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 zaměstnanci Finanční správy České republiky,

 příslušníky ozbrojených sil,

 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

 zaměstnanci zařízení školního stravování,

 zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

 zaměstnanci České pošty, s. p.

Další informace pro rodiče

Zápisový lístek xls   Zápisový lístek pdf

Vydávání fotografií

Vážení rodiče, z technických důvodů se budou fotografie vydávat u hospodářky školy od 18. do 27.11. 2020

Informace k prázdninovému provozu:

Vážení rodiče, v týdnu od 17.8. bude otevřen pouze Zelený motýlek.

V úterý 18.8. nepoteče voda. Z důvodu zvýšené hygienické náročnosti prosíme rodiče, pokud mohou, aby si ponechali děti doma.
Děkujeme.

3 R ruce – rouška – rozestupy

Prosíme, od čtvrtka 10. 9. 2020 použijte při vstupu do budovy Mateřské školy Motýlek roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest a prosíme, dodržujte pravidlo 3 R ruce – rouška – rozestupy.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.