Mateřská škola "Motýlek" p.o.     Broumovská 840/7, 460 01 Liberec 6      IČ:72743221
ID datové schránky: hbxku6d      e-mail: ms.motylek@volny.cz     tel: 485 101 827    mob: 731 411 517, 602 364 068

A+ R A-

INFORMACE PRO RODIČE IZS

S ukončením nouzového stavu k 11.4. 2021 končí i činnost MŠ „Motýlek“ pověřená péčí o děti rodičů IZS.

Od 12.4.2021 přebírají tuto povinnost kmenové mateřské školy, které zajišťují docházku dětem s povinnou předškolní docházkou.

Kontaktujte neprodleně vedení vašich MŠ.

Školné březen 2021

Vážení rodiče, vzhledem k pokračujícímu uzavření MŠ neplaťte tento měsíc školné ani stravné. Případná platba bude vrácena na účet. Těšíme se na vás snad již v "lepších" časech. Hodně zdraví všem!

Uzavření MŠ od 1.3.2021

Vážení rodiče, naše mateřská škola je usnesením vlády ČR od 1.3. 2021 uzavřena. Potvrzení pro potřeby OČR MŠ nevydává, žádosti o ošetřovné jsou na formuláři na portálu ČSSZ. Zaměstnavateli je žadatel předá až po ukončení uzavření MŠ. Bližší informace najdete na:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Školné bude kráceno dle délky uzavření.

Informace k provozu mateřské školy určené k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Na základě rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje bude naše MŠ vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 7 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

 zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 zaměstnanci obecní policie,

 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 zaměstnanci Finanční správy České republiky,

 příslušníky ozbrojených sil,

 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

 zaměstnanci zařízení školního stravování,

 zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

 zaměstnanci České pošty, s. p.

Další informace pro rodiče

Zápisový lístek xls   Zápisový lístek pdf

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.