Mateřská škola "Motýlek" p.o.     Broumovská 840/7, 460 01 Liberec 6      IČ:72743221
ID datové schránky: hbxku6d      e-mail: ms.motylek@volny.cz     tel: 485 101 827    mob: 731 411 517, 602 364 068

A+ R A-

GDPR

Mateřská škola „Motýlek“ Liberec, p.o., Broumovská 840/7, Liberec 6 460 01

GDPR S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které je nadřazeno národní legislativě. 

POVINNÉ INFORMACE:

Správce osobních údajů: Mateřská škola „Motýlek“, p.o., Broumovská 840/7, p.o., zastoupená ředitelkou Bc. Martinou Suchomelovou.

Zpracovatelé osobních údajů vázaní smluvním vztahem se správcem osobních údajů:
• mzdy: Star Comp, jednatel: Renata Hradecká
• účetnictví: EKVITA, jednatel: Ing. Veronika Klozová
• správa sítě: Wi-Fi Liberec, jednatel: ing. Alexandr Milichovský

Pověřenec (DPO): 
Ing. Bc. Jiří Kubela
Telefon: +420 725 980 725
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů řeší uplatňování práv subjektů údajů v součinnosti s ředitelem školy.
Subjekty se mohou obracet na jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU 2016/679, a to zejména při:
• poskytování informací a poradenství správci, monitorování souladu správy osobních dat s GDPR,
• poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování dle článku 35 GDPR,
• spolupráce s dozorovým úřadem (ÚOOZ),
• působení jako kontaktní místo pro dozorový orgán 

Pracovně právní vztah DPO ke správci údajů: dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou. 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH A JINÝCH ÚDAJŮ: 

A. OSOBNÍ ÚDAJE: 

A1: DÍTĚ: jméno a příjmení, datum narození, údaj o svěření do péče, bydliště, zdravotní pojišťovna, potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte, záznam o školním úrazu, fotografie, výtvarné dílo dítěte
A2: RODIČ DÍTĚTE: jméno a příjmení, bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu, údaj o svěření do péče, záznam o škodní události (školní úraz, škoda způsobená rodiči školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi
A3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: jméno a příjmení, bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu, fotografie, záznam o škodní události (pracovní úraz, škoda způsobená zaměstnanci školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi, mzdová agenda vč. srážek ze mzdy
B. CITLIVÉ ÚDAJE:
B1 DÍTĚ: zdravotní a jiné záznamy dítěte v doporučení školského poradenského zařízení, zpráva odborného lékaře
B2: RODIČ DÍTĚTE: žádné
B3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: výstup z periodické zdravotní prohlídky, zpráva odborného lékaře k omezení pracovní způsobilosti 

C. PŘEHLED ČINNOSTÍ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S NAKLÁDÁDNÍM S NIMI
C1 – ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
C2 – MATRIKA DĚTÍ A EVIDENČNÍ LISTY
C3 – BOZ
C4 – PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ 

PRINCIPY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOTČENÝCH SUBJEKTŮ:
• cyklické proškolení všech zaměstnanců v otázkách GDPR
• pravidelný audit nakládání s osobními údaji ze strany DPO a případná nápravná opatření
• přísné doržování zásad diskrétnosti při komunikaci se subjektem údajů
• zamezení přístupu třetích subjektů k osobním údajům • uložení listinných dokumentů na bezpečném místě
• ochrana počítačové sítě vícestupňovým způsobem

SMĚRNICE A FORMULÁŘE

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.