Mateřská škola "Motýlek" p.o.     Broumovská 840/7, 460 01 Liberec 6      IČ:72743221
ID datové schránky: hbxku6d      e-mail: ms.motylek@volny.cz     tel: 485 101 827    mob: 731 411 517, 602 364 068

A+ R A-

Vážení rodiče, pokud máte zájem o umístění dítěte v MŠ Motýlek, je postup následující:

1. v době od 19. 4. do 10. 5. 2021

na portále https://zapisyms.liberec.cz/ vygenerujte Žádost o přijetí. Žádost musí být potvrzena dětským lékařem. Pokud je dítě v již povinném posledním ročníku, není nutné, aby žádost potvrdil lékař. Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká dětí narozených do 31. 8. 2016. Jestliže nemáte přístup k internetu, můžete se na vygenerování žádosti domluvit v mateřské škole. Předem se objednejte na telefon 602364068.

2. sběr žádostí - zápis - 11. - 13. května 2021 

  • Osobní doručení do MŠ – v termínu 11. 05. – 13. 05. 2021 v čase 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 (osobní doručení MŠ preferuje)
  • Do sběrného boxu v MŠ nebo do poštovní schránky MŠ
  • Datovou schránkou – v termínu: 11.5. – 13. 5. 2021 (13.5. 2021 – nejzazší termín doručení žádosti)
  • Poštou – v termínu: 11.5. – 13. 5. 2021 (13.5. 2021 – nejzazší termín doručení žádost)

S sebou: žádost, občanský průkaz zákonného zástupce, kartičku pojištěnce dítěte, rodný list dítěte, originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování

  1. V souladu s ustanovením § 36 zákona  č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 14.5.2021 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy.
  2. od 19. 5. 2021vyhodnocení žádostí - po přihlášení na webovém portálu můžete sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 28. 5. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.
  3. od 17. 5. 2021můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti: telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2021/2022

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.